CHECKLISTA INFÖR NÄSTA STYRELSEMÖTE

ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERING

VID FÖRSTA MÖTET ELLER SAMTALET MED EN ENTREPRENÖR ÄR DET BRA ATT VARA SÅ FÖRBEREDD SOM MÖJLIGT.

TÄNK IGENOM DE HÄR FRÅGORNA:

När vill vi att entreprenaden utförs?

Finns det ett specifikt datum när vi måste vara klara?

Vilken totalbudget har vi?

Vill vi ha hjälp med färgsättning?

Vill vi ha en rådgivning av en arkitekt på vad som rekommenderas att göras?

Vill vi gärna träffa en projektledare för en första rådgivning och pris- och tidsuppfattning?

Vill vi byta ut belysningen? Kan det spara energi långsiktigt?

KONTAKTA OSS

Det går utmärkt att kontakta oss via telefon eller mail.