FAQ/Vanliga frågor: Trapphusmålning i Stockholm och Uppsala

I vilken ordning målas trapphuset? Var börjar ni? Hur går det till?

Målarna startar med att  täcka golven och alla detaljer som inte ska målas. 
Samtliga ytor ses över och tvättas. Eventuella sprickor skrapas upp och spacklas.  
  
Efter att grundarbeten är utförda, påbörjas målningsarbetet av de ytor som ska målas. 
Målning kan inkludera flera strykningar. 
 
Målningen sker oftast med start på  översta våningsplanet för att därefter jobba oss nedåt. 

Hur går en totalentreprenad med Alviks Måleri till?

Fas 1. 
Oftast utför elektrikern sina arbeten (tex. fräsa in el i väggar och sätta upp byggbelysning). 
Därefter sker eventuell rivning av material som ska bort.  
Fast 2. 
Önskar ni som kund även , t.ex. elementskydd, socklar, bröstningar etc bygger vi dessa i nästa skede. 
Fas 3.  
Om ni även beställt till golvvård eller golvslipning så utför vi det i denna fas. 
Fas 4. 
Måleriarbetet, drar igång. 
Beroende på vad ni beställt på börjar målning av tak, därefter snickerier och sist målas väggarna. 
Om ni även beställt dekorationsmålning sker dessa arbeten efter att övriga måleriarbeten avslutas. 

Golvvård  / slipning av våra stengolv / trappor: 
Kan ni hjälpa till med detta och i vilket skede utförs detta? 

Vi rekommenderar att slipa golven innan vi startar målningen för att undvika merkostnad och merarbete. Maskinerna som används för att  slipa golven kan skada färgen på träsocklar och skursockeln i trappan.

Vi vill installera postboxar/ fastighetsboxar i fastigheten. Kan ni hjälpa oss med det? 

Vi har möjlighet att hjälpa er med detta om så önskas.  
 

Vi ska byta till säkerhetsdörrar. Kan ni hjälpa oss med det?  

Vi på Alviks måleri installerar och säljer ej säkerhetsdörrar.  
För pris och mer information ber vi dig att kontakta olika leverantörer som är specialiserade på säkerhetsdörrar. 

Är det högljudd när ni målar? 

Nej. Själva målningen hörs knappt. Det är en stege eller några verktyg som syns och hörs. Slipning och målning av väggarna och snickerier sker nästan ljudlös.  
Det som kan låta är en färgspruta som vi använder för att sprutmåla väggar och snickerier.   
Bredspacklade vi väggarna så slipar vi väggarna och damm uppstår.   
Dammet kommer att sugas bort med en dammsugare som vi har med oss.  
Dock är det mer spring i trapphuset än normalt under den tiden produktion pågår.  

Hur lång tid tar målningen av trapphuset?  

Det beror på hur ytskikten ser ut i fastigheten och vilken ytbehandling ni önskar.   
Generellt så kan vi säga att en vanlig trapphusmålning av ett 6-våningshus i innerstaden brukar ta runt 3-4 veckor.  

Varför behöver bostadsrättsföreningen  ha tillgängliga toaletter och omklädningsrum för målarna när ni målar våra trapphus? Vi har ingen toalett. Kan vi inte lösa detta på annat sätt?  

Vi bryr oss om våra målare och deras arbetsförhållanden och följer Arbetsmiljölagen varpå detta framgår.  

Hur gör vi om vår bostadsrättsförening inte har en toalett som är tillgänglig för målarna? 

Antingen så hyr bostadsrättsföreningen en toalett bod samt omklädningsrum som placeras på Brf: ens tomt eller så hjälper vi er att anskaffa en byggbod i samband med renoveringen.  
  
Om föreningen inte kan placera byggboden på egen mark så måste vi söka dispens på Stockholms stad. Detta brukar ta några veckor så det är bra att vara ute i god tid innan målningen ska startas.  
  
I sällsynta fall bygger bostadsrättsföreningar en toalett/dusch in i källaren i samband med renoveringen, om det finns möjlighet för det. Långsiktigt kan denna lösningen bli billigare än att hyra byggbod under en längre tid.  
  
Går det ändå ej att lösa fråga gärna er projektledare för mer information och prisuppgifter. 

Hur ofta ska man måla om trapphuset i en bostadsrättsförening?  

Detta beror helt och hållet på slitaget i trapphuset. Normalt klarar en färg 10-15 år invändigt. Dock så bleks / ändras kulörerna med tiden.  
En underhållsplan är att föredra, där ev skador åtgärdas omgående. 
Likaså är det oerhört viktigt att trapphus städa rätt.  
Fel tvättprodukter görs så att livslängden på färgen förkortas.  

Vilka färger / kulörtoner passar bäst i vår fastighet? 

Frågan är svårt att besvara. 
Valet av kulörtoner beror på fastighetens ursprung, karaktär och känslan som ni är ute efter.  
Fråga gärna vår projektledare och ta en rådgivning av våra arkitekt som är specialiserad på färgsättning I trapphus.  
Är ni intresserade av fastighetens historia och ursprungliga färgsättning så kan vår målerikonservator utföra professionella skrapprover, en så kallad färgtrappa, och utföra en analys på ursprungliga färger som användes. Vid behov kan vi återskapa miljön som har funnits förr i tiden. 

Golvslipning och golvvård i trapphus:  
Vilken metod väljer man och var ligger skillnaden mellan olika behandlingsmetoder? 

Det finns 2 st metoder för att slipa stengolv i trapphus.  
Metod 1 är 7-stegs diamantslipning samt impregnering. 
Metod 2 är en djuprengörning samt impregnering. 
Läs mer om golvslipning här 

Behöver jag vara hemma när ni målar? 

Nej, ni behöver ej vara hemma under målningen. 

Vilka arbetstider har ni?  

Oftast är det vardagar kl 07.00 – 16.00 men självfallet anpassar vi oss.  

Finns det störande moment under trapphusmålningen? 

Nej, det är lite mer spring i trapphuset än normalt. 

Nej, det är lite mer spring i trapphuset än normalt. 

Vi städar av de ytor vi berört. Därefter är det viktigt att ni städar ytorna rätt. Fel använda tvättmedel innebär att färgen kan nötas ned i förtid. Detta gäller såväl väggar, tak, snickerier som golv.  

Luktar det mycket när ni målar?  

Nej, ni kan leva och bo som vanligt under vår produktion. 

Vilken glans har olika färger och med vilken glans brukar man måla trapphus med?

Glans 7 är vanligast att måla väggarna i trapphus med.  
Taken brukar målas med en helmatt färg.  
Snickerier, metallräcken och skursockeln målas i halvblank.  
Ju högre glansvärde en färg har desto lättare är det att tvätta av smuts. 
Glansvärden kan dock skilja sig beroende på vilken effekt och känsla vi vill uppnå. Under Funkistiden fanns det blanka tak och väggar. Allt beror på just er fastighet och borde anpassas efter behov och önskemål.  
 

Hur miljövänliga är färgerna som ni målar med?  

Många av färgerna som vi målar med är svanen märkta, men några är inte det. Oavsett vilken färg du väljer så kompenserar vi hela vårt klimatavtryck till 110%. Alviks Måleri är Klimatpositiva sedan 2021. 

Hur kan vi underhålla vårt trapphus på bästa sätt? 

För att förlänga livslängden är det viktigt att underhålla ytorna. 
Efter slutförd målning kommer ni att få skötselråd anpassade för ert trapphus.  
Underhållsåtgärder skiljer sig beroende på vilken typ av färg ytorna behandlades med, så behöver en marmorering, ådring eller Stucco Lustro andra underhållsåtgärder än täckmålade väggar.  
Viktigt att trapphustädning sker med rätt produkter.  

Städar ni trapphuset under målningen och när ni är klara? Tar ni med soporna? Hur går det till? 

Vi städar av de ytor vi berört. Därefter är det viktigt att ni städar ytorna rätt. Fel använda tvättmedel innebär att färgen kan nötas ned i förtid. Detta gäller såväl väggar, tak, snickerier som golv.  

Vilken torktid har färgerna?

Torktiden varierar mellan olika produkter och påverkas av luftfuktigheten i rummet. 
Trapphus är inte alltid uppvärmda och varierar i luftfuktighet som resulterar i varierande torktider.  
Man brukar säga att en akrylat är klibbfri efter c:a 30 minuter, övermålningsbar efter c:a 3 timmar. Men det ska då vara efter bästa möjliga förhållanden. 20-23 grader och att luftfuktigheten ej överstiger 50%. När dessa förutsättningar förändras ( vilket det alltid gör i trapphus ) förändras även torktiden. 

 

KONTAKTA OSS

Det går utmärkt att kontakta oss via telefon eller mail.