Färgsättning / Arkitekttjänst

En genomtänkt färgsättning är A och O när ytor ska renoveras.

Vi färgsätter med vår arkitekt, allt från trapphus, kontor, sjukhus, skolor, hem, förskolor, butiker med mera. Med ”rätt” färgsättning har vi tillsammans möjlighet att öka trivseln i ett rum, skapa harmoni, förbättra försäljningsmöjligheterna, förbättra arbetsmiljön och bidra till, och förbättra din totala upplevelse.

Vid en färgsättning är det många saker att ta hänsyn till t.ex. äldre trapphus där fastighetens arkitekturhistoria är en viktig del. Det kan också vara fastigheter som är kulturmärkta som kräver extra insatser. Vid färgsättning av offentliga miljöer kan det vara helt andra saker att ta hänsyn till. Önskemålet kan vara att skapa trivsel, lugn, aktivitet, kreativitet samt även pedagogiska möjligheter.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med rätt färgsättning.

KONTAKTA OSS

Det går utmärkt att kontakta oss via telefon eller mail.