om oss

På Alviks Måleri förskönar vi Sverige.

Till oss är du välkommen med allt från små servicejobb till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. Bland våra medarbetare finns traditionella målare, servicemålare målerikonservator, arkitekt och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav.

För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund arbetar vi i Team, skräddarsydda Team för varje kund och uppdrag. Vi satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo, på bästa sätt.

VÅRA KÄRNMEDNINGAR OCH VISION.

Vi bryr oss…
Omtanke, lyssnar, kvalitet, noggranna, kundfokuserade, sprider glädje, ger nya upplevelser och gör det lilla extra.

Vi är i framkant…
Nyfikna, nytänkande, nyskapande, nya affärskoncept, skapar drömmar, framtidsinriktade medarbetare.

Vi är lätta att samarbeta med…
Enkla, tillmötesgående, flexibla, problemlösare, serviceinriktade.


Alviks Måleri är nu Klimatpositiva 
Nu är vi först igen.
Denna gång gäller det klimatet.

 
Alviks Måleris klimatresa påbörjades redan i mitten av 90-talet, då Lasse Andersson grundaren av Alviks Måleri på ett möte berättade att Alviks Måleri ska leda denna utveckling.
Istället för att vara en del av den negativa klimatpåverkan, så bestämde Lasse att vi ska vara i framkant för den positiva utvecklingen i byggbranschen för klimatet.
För att bli klimatpositiva har vi bland annat gjort en komplett beräkning av all vår klimatpåverkan. Detta innefattar bland annat transporter, bilar, pendling, färg, spackel, övrigt material, maskiner, avfall, underentreprenör, kontor, el, kläder mm.


Idag är vi stolta över att vi gjort en delseger då vi nu är klimatpositiva. Kompensationen sker till 110% inom förnyelsebar energi. 
Mycket arbete och många utmaningar kvarstår för Gais, Anders, Anne och alla andra härliga medarbetare.
Dock så ser vi fram emot dessa utmaningar, då Alviks Måleri vill ta ansvar för de barn som kommer växa upp. Vi värnar om framtiden. Vi har bara en. 

Vägen till att bli klimatpositiv sker i tre steg som sedan börjar om från början igen:

1.Först gör vi en beräkning av alla våra utsläpp. Detta inkluderar alla inköp uppströms.

2.Sedan sätter vi mål och planer för att minska våra utsläpp.
Dessa ska förnyas från år till år.

3.Till sist kompenserar vi för det som blir kvar till 110%. Kompensationen sker inom utveckling av vattenkraft för att spara avverkning av skog.

KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE

Alviks Måleri och Alviks Måleri i Uppsala är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enl. ISO 9001, 14001 och 45001.

INTYG
Du kan lita på oss. Alla anställda på Alviks Måleri AB är anslutna till ID06 och bär dess ID-kort på alla arbetsplatser.

Vad är ID06?
ID06 är byggbranschens eget initiativ för att motverka svartjobb och ekonomisk brottslighet och samtidigt främja en sund konkurrens. ID06 innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort. Det bidrar till en säkrare arbetsplats och gör det möjligt för Skatteverket att kontrollera vilka som har arbetat där.

SOCIALT ENGAGEMANG

Vi stödjer olika organisationer årligen.
Beslutet om vilken organisation som vi stödjer tas tillsammans med våra medarbetare genom digital omröstning.

2019 samt 2020 stödde vi Barncancerfonden.

VÅR HISTORIA

ÅrHändelse
1973Alviks Måleri startades av Lars Andersson
1993Vi anställer vår första Arkitekt
1996Som första måleriföretag i branschen blir vi ISO 9002 certifierade
1998Som första måleriföretag i branschen blir vi ISO 14001 certifierade
1999Lars-Erik Jonsson, som varit verksam i bolaget länge, tillträder som VD
2008Vi startar dotterbolag, Alviks Måleri I Uppsala, med Fredrik Hagström som delägare och VD
2009Lars-Erik Jonsson och Daniel Andersson förvärvar merparten av aktierna i Alviks Måleri.
2013Efter ett gediget arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare lanserar vi våra nya kärnmeningar och vision.
2014Alviks Måleri i Uppsala förvärvar 50% av aktierna i MPA Måleriproduktion. Bolaget ändrar namn till MPA Alviks Måleri.
2016Vi fortsätter med att utveckla våra medarbetare inom bl.a. ledarskap, coachning, kommunikation och service.
2019Alviks Måleri i Uppsala blir ett helägt dotterbolag till Alviks Måleri.
Alviks Måleri i Uppsala avyttrar aktierna i MPA Alviks Måleri.
2021Daniel Andersson som tidigare var försäljningschef, tillträder som VD.
Alviks Måleri inklusive Alviks Måleri i Uppsala blev klimatpositiva som första företag i byggbranschen.

VÅR VERKSAMHETSPOLICY

KONTAKTA OSS

Det går utmärkt att kontakta oss via telefon eller mail.